Курстық жұмыстың орындалуын бағалау

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы: «»

5В073100 Тіршілік қауіпсіздігі және

қоршаған ортаны қорғау

Орындаған:

_______________ A.Т. Қуатбек

Жетекші

техн.ғыл.канд., доцент

____________ Ф.К.Батесова

«____»_________2016 ж.

Норма бақылаушы

инженер

____________Н.В.Лунина

«____»_________2016 ж.

Алматы 2016

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Т.Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

Курстық жұмысқа

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы: «Темір жол көлік ағындарының шуын төмендету»

Курстық жұмыстың орындалуын бағалау

Жұмыстардың орындалу сапасы Баға диапазоны Алынған
1 Орындалмады Сабақтарда себепсіз болмау 0%
2 Білім алушының орындауы және белсенділігі 0-50%
3 Жұмысты рәсімдеу 0-20%
4 Анықтамаларды, техникалық әдебиеттерді, оқу- әдістемелік кешенді, дәрістерді пайдалану шеберлігі 0-5%
5 Техникалық құралдарды пайдалану шеберлігі 0-5%
6 Курстық жұмысты қорғау 0-20%
Жалпы 0-100%

Білім алушы Т.А.Ә. Қуатбек А.Т

Мамандық шифры 5В073100

Оқытушы Т.А.Ә. Батесова Ф.К.


Алматы 2016

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Т.Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасы

5В073100 – Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Курстық жұмысты орындауға


4222699313895756.html
4222727998669107.html
    PR.RU™