Походження.

1. Довкруги, навкруги, зверх, ззаду, коло.

2. Кругом, мимо, назад, насупроти, кінець.

3. Нарізно, напередодні, поруч, поряд, за винятком.

4. Поверх, незважаючи на, незалежно від, з метою, одночасно з.

5. Близько, всупереч, відносно, вздовж, довкола.

9. У якому рядку всі словосполучення однакові за будовою?

1. Пейзажна лірика, відповідальний період, назавжди залишитися в

серці, дзвінкі джерела, народна творчість, думати про завтрашній день,

напоєний соками землі.

2. Вітром похилена смерека, щедро розквітлий талант, продовжувач

кращих традицій, зігрітий жаром серця, бездоганно порядна людина.

3. Творчість Остапа Вишні, усна народна творчість, внесок письменника у

літературу, поїхати на відпочинок до Криму, співуче Сосюрине слово.

4. Працювати завжди натхненно, схожий обличчям на матір, багато

талантів, вимогливість митця до самого себе, духовний набуток поколінь,

перші поетичні спроби.

5. Чітко вкарбуватися у пам'ять, пристрасно закоханий у поезію, уважно

стежити за новинками літератури, любов до народу, художня манера

письменника, глибинний ліризм прози.

10. Вкажіть, у якому реченні підмет виражений вигуком.

1. Гучне «ура» було йому на відповідь (Ю. Смолич).

2. Проспіва, протягне «ох!», молока хильне за двох і вертається до хати

(С. Олійник).

3. Агов, над містом я, на риштуванні, — стружу, клепаю, зводжу дім —

творю! (І. Нехода)

4. Що за диво! Під віконце хтось помалу підступає (Леся Українка).

5. Несла ворона до мого двора, мов сиру крихітку, своє картаве «кра»

(І. Нехода).

11. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку

при однорідних членах.

1. Набігла хмара чорна і закрила останній клапоть неба (Б. Лепкий).

2. Любить він такі ночі безвечірні, і цю тишу, і якусь таємничість, і

гармонію у всій природі (О. Гончар).

3. Хмари, і крапельки води на латаття, пісок на урвищах берегів, і туман

над річкою набрякли густим червоним мороком (Г. Тютюнник).

4. З грубки пахло жаром, пригорілою картопляною скоринкою та гарячим

відпаром дерези (Г. Тютюнник).

5. Отак жив Чіпка, виростав у голоді та в холоді, у злиднях та недостачах

(Панас Мирний).

12. Якими сполучними засобами пов'язуються складносурядні

речення з протиставними відношеннями?

1. Але, але все-таки, та (в значенні але), однак.

2. А зате, і зате, але проте, і тому, і тільки, і лише, і разом з тим, і все одно.

3. І лиш, і теж, і тільки, і на додаток, і крім того, однак, проте, зате, та, та й.

4. Або, чи, то, і лише, і, а, але, і все-таки, і отже, а значить, а все-таки.

5. І до того, а тільки, і тому, і все-таки, але зате, не тільки — ай.III РІВЕНЬ

1.Віднайтіть рядки, у яких до складу словосполучень входять омоніми.

1.Гостре слово-гострий зір ,тихий голос - тихе життя.

2.Мітити крейдою – мітити у серце, міх борошна – ковальський міх.

3.Чисте небо – чисті руки, ламати голову – ламати кригу.

4.Старий клен – старі погляди, вершина Карпат – вершина слави.

5.Летіти літаком – линути думкою, битий тугою – бита цегла.

6.Гостра коса – дівоча коса, електричний розряд – спортивний розряд.

2.Знайдіть відповідність між словом то його лексичний значенням.

1.З’юрбитися.

2.Голубіти.

3.Доскіпуватися.

4.Голубити.

5.Дзиглик

А.Проявляти ніжність, ласку.

Б.Скупчитись в одному місці.

В.Вирізнятися голубим кольором.

Г.Стілець на трьох ніжках і з гвинтом

Д.Використовувати що-небудь як привід для звинувачення.

Варіант № 46

II РІВЕНЬ

1. У якому рядку в усіх словах кількість звуків відповідає

кількості букв?

1. Дзвін, молодь, ясен, бандура, колос.

2. Мідь, птах, зерно, гаївка, бруд.

3. Політ, щука, зелень, човен, борщ.

4. Добро, злагода, щавель, сокіл, ясність.

5. Межа, грюкіт, галас, морок, соя.

2. Вкажіть, у якому рядку у всіх словах пропущено літеру Є.

1. П...ч...ніг, х...тренький, мат...мат...ка, тр...вога, к...п'яток.

2. Бр...ніти, бл...щати, л...ман, м...лькати, к...сіль.

3. Д...таль, д...р...вце, тихес.нько, к...рувати, д...путат.

4. Ц...тата, кор...чнюватий, крол...к, сл...вов...й, п...рій.

5. Зах...сник, майст...р, ч...пурний, д...сяток, трен...р.

3. У якому рядку між словами слід вживати сполучник Й?

1. Золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і, й) сльози.

2. Червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, весела

(і, й) щаслива.

3. Ручка (і, й) олівець, мороз (і, й) вітер, цікаво (і, й) весело, купив (і, й) приніс.

4. Помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, вчителі (і, й)

інженери.

5. Інститути (і, й) університети, правда (і, й) кривда, хліб (і, й) сіль, читати

(і, й) переказувати.

4. Якими лексичними одиницями є підкреслені слова у сполученнях

слів лист дуба — сталевий лист?1. Синонімами.

2. Паронімами.

3. Антонімами.

4. Омонімами.

5. Фразеологізмами

5. У якому рядку вжито авторські неологізми?

1. Шлях-дорога в небокрай веде (М. Руденко).

2. Столітні велетні дуби, бувало, в бурю і негоду шумлять, дивуючи

природу, і ждуть з піснями боротьби (О. Олесь).

3. Хмари незграбними клубнями низько повзуть кудись далеко (В. Вин-

ниченко).

4. Над озером пливла м'яка тендітна тиша (М. Хвильовий).

5. Людська душа тисячозвука, в гірськім одбита кришталі (М. Рильський).

6. З'ясуйте, у якому рядку в усіх словах у орудному відмінку

відбувається подовження.

1. Розкіш, одіж, путь, відповідь, ртуть.

2. Міль, зелень, синь, міць, кров.

3. Доповідь, височінь, туш (музичне привітання), Січ, річ.

4. Туш (фарба), гуаш, акварель, віддаль, Керч.

5. В'язь, галузь, загибель, широчінь, власність.

7. У якому рядку ступені порівняння всіх прислівників творяться

від інших основ?

1. Багато, мало, погано, гарно, добре.

2. Дуже, бридко, марудно, тяжко, дорого.

3. Вільно, вимогливо, впевнено, вірно, вузько.

4. Косо, голосно, доволі, тьмяно, швидко.

5. Насухо, далеко, звичайно, щиро, впевнено.

8. У якому рядку всі слова — частки?

1. І, в, на, ані, б.

2. Чи, хіба, невже, лишень, справді.

3. З, з-понад, чи не, хай, мовляв.

4. Із-за, щоб, що, мовби, ніби.

5. З-поза, якраз, оскільки, над, якби.

9. З'ясуйте, у якому рядку всі словосполучення обставинні

(за відношенням між головним і залежним словами).

1. Трудитися без утоми, образити через необережність, статися

напередодні, зрозумілий повністю, вкрай незадовільний, навчатися в університеті.

2. Зніяковіти від несподіванки, швидко розвиватися, відбуватися всупереч

волі, незмірно багатий, близько до істини, освітлений місяцем.

3. Не відвідувати у зв'язку з хворобою, жити впродовж віків, відбуватися

в Україні, посилено працювати, написати сестрі, ставитися з любов'ю.

4. Тривати кілька днів, сперечатися через непорозуміння, дивитися

відкритим поглядом, проходити мимо пам'ятника, багато предметів,

зберегти назавжди.

5. Ходити до школи, надто дорого, розлучатися ненадовго, ділити навпіл,

розмова друзів, по-юнацькому щирий.


4219702979300654.html
4219733939723861.html
    PR.RU™